Kuijk

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte

Schoolvakanties mogen best langer

E-mail Afdrukken PDF
Een onderwijzer hoort les te geven. Zou je zeggen. In het Nederlands onderwijs lijkt het echter niet zo logisch te zijn. Weliswaar vinden onderwijzers dat ze les horen te geven, vinden ouders van leerlingen dat onderwijzers les horen te geven en vinden de leerlingen dat onderwijzers les horen te geven, maar veel scholen, de onderwijsinspectie en het Ministerie van Onderwijs lijken er anders over te denken.

Anders valt niet te verklaren dat de 'commissie Onderwijstijd' durft te adviseren om het aantal lesuren in het voortgezet onderwijs te beperken. De 'commissie Onderwijstijd'. En dan zo'n voorstel. Je zou haast denken dat ze het advies van Sir Humphrey Appleby hebben overgenomen, die met betrekking tot onderzoeksverslagen ooit zei: ""Dispose of the difficult bit in the title; it does less harm there than in the text." Of woorden van gelijke strekking. Maar goed, het gaat dus hierom:

"

Advies: vakantie middelbaar onderwijs korter

"
Heel even denk je dan dat de leerlingen minder vakantie krijgen omdat het iemand is opgevallen dat ze in de loop van het schooljaar nogal een hoop vrije tijd hebben die ergens moet worden teruggehaald, maar neen:
"Rotterdam, 16 dec. Het verplichte aantal jaarlijkse lesuren in het voortgezet onderwijs kan van de huidige 1.040 uur naar 1.000 uur."
Ze krijgen dus meer vrije tijd. Een volwassen werkweek cadeau. Als die 1040 uren tenminste klokuren zijn en geen lesuren van veertig minuten, om maar iets te noemen. Maar waarom moet die vakantie dan korter, terwijl ze meer vrije tijd krijgen? Welnu:
"Om scholen meer lucht te geven in de organisatie zou één tot anderhalve week van de zomervakantie moeten worden afgehaald, zodat de uren over meer lesdagen verspreid kunnen worden."
"Om scholen meer lucht te geven in de organisatie". Nu heb ik aardig wat scholen van binnen gezien, maar als er nu een ding is dat opvalt, is het wel dat scholen niet zozeer "meer lucht" nodig hebben "in de organisatie", als wel meer organisatie. Er wordt nogal veel zinloos vergaderd, leraren moeten met van alles en nog wat bezig zijn, als het maar geen lesgeven is. Iedereen die bijvoorbeeld wel eens een 'studiedag over competentiegericht onderwijs' van het APS heeft meegemaakt, weet wat ik bedoel. Iedereen die zelf voor de klas staat en graag les wil geven trouwens ook. Verder:
"Dit staat in een nog vertrouwelijk advies dat de ‘commissie Onderwijstijd’ vandaag aan staatssecretaris Marja van Bijsterveldt (Onderwijs, CDA) zou aanbieden."
Het advies is kennelijk niet zo vertrouwelijk dat men het niet alvast aan de NRC kon doorgeven. Of is er nog een kans dat straks blijkt dat de NRC gefopt is en dat de 'commissie Onderwijstijd' voorstelt de leerlingen voortaan een veertigurige werkweek te geven en de leerlingen in plaats van minder juist meer vakantie te geven, zodat de scholen de eventuele 'lucht in de organisatie' (wat zou dat trouwens zijn?) kunnen verkrijgen in de extra weken waarin de leerlingen en leraren niet op school zijn en de mensen die de boel moeten organiseren wel? Lees die vraag rustig nog een keer door, maar het antwoord is waarschijnlijk gewoon: "Neen".

De redenering van de 'commissie Onderwijstijd' schijnt als volgt te zijn:

" De dagen die gewonnen worden door de zomervakantie in te korten, kunnen in de rest van het jaar gebruikt worden om les te geven. Nu is het vaak zo dat leerlingen door het hele jaar dagen vrij krijgen, zodat docenten studiedagen of scholing kunnen volgen."
Ziet u de betere oplossing? Natuurlijk ziet u die: laat die "docenten" gewoon geen "studiedagen of scholing" volgen. Een docent die zijn vak verstaat, hoeft helemaal niet meer te studeren of geschoold te worden. De volgende zin is trouwens ook leuk:
"Het advies was door Van Bijsterveldt gevraagd aan de commissie mede naar aanleiding van grootschalige scholierenprotesten vorig jaar tegen strengere handhaving van de lesurennorm van 1.040 uur."
Goh. Dus de commissie wil de scholieren hun zin geven? Wat zeiden die scholieren eigenlijk?
"Volgens de scholieren resulteerde de extra controle in zinloze ‘ophokuren’, bijvoorbeeld lesuren in de aula onder leiding van een conciërge. Scholen zagen zich genoodzaakt die ‘lessen’ te geven, omdat ze anders boetes zouden krijgen."
Je zou hier natuurlijk ook in kunnen lezen dat de scholieren gewoon liever fatsoenlijk les zouden krijgen dan onder leiding van een conciërge in de aula te moeten zitten. De volgende alinea neem ik ter kennisgeving aan:
"Van Bijsterveldt, die zich gesterkt zag door de Tweede Kamer, legde begin vorig jaar zestien middelbare scholen een boete op. De hoogste was een kwart miljoen euro. Mede door de protesten van scholieren zegde ze toe eerst een onderzoek naar de haalbaarheid van de norm te zullen uitvoeren."
Die norm is best haalbaar, dat kan ik u zonder onderzoek ook wel vertellen. Als je maar voldoende onderwijzers tot je beschikking hebt en van lesgeven de eerste prioriteit maakt, ben je er al.
"Wil het advies kunnen worden uitgevoerd, dan moet eerst de cao van leraren worden gewijzigd, omdat daarin het aantal vakantiedagen is vastgelegd."
Gelukkig verlopen de CAO-onderhandelingen in het onderwijs altijd bijzonder soepel, dus dat moet geen probleem zijn. En de onderwijzers wisten dat het er aan zat te komen:
"Vlak na zijn aantreden liet onderwijsminister Plasterk (PvdA) al weten dat er opnieuw gekeken moest worden naar de lange schoolvakanties, waardoor veel lessen in weinig dagen moeten worden gepropt."
Die man weet namelijk niets van onderwijs, dus die snapt niet dat het niet aan de "lange schoolvakanties" ligt, maar aan de zinloze taken waarmee onderwijzers worden opgezadeld. De onderwijzers waren trouwens al meteen niet blij met zijn opmerking:
"Docenten reageerden woedend. Ze zien lange schoolvakanties veelal als een compensatie omdat ze relatief weinig verdienen."

Geef ze eens ongelijk.

U kunt uw mening geven op het forum: Schoolvakanties mogen best langer