Kuijk

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte

Falend onderwijs kost bedrijfsleven klauwen vol geld

E-mail Afdrukken PDF
'Plots meer geld voor onderwijs', aldus de Volkskrant. Als je zo'n kop ziet, vraag je je meteen een paar dingen af. Ten eerste is het de vraag of er wel meer geld voor onderwijs zou moeten zijn. Ten tweede ben je benieuwd waar dat extra geld dat "plots" beschikbaar schijnt te zijn vandaan komt.

Op de eerste vraag ga ik nu even niet in en voor het antwoord op de tweede neem ik even het stukje door:

"Amsterdam - Nederland blijkt volgens het CBS veel meer geld aan onderwijs te besteden dan werd gedacht. Kwestie van rekenen."
Ach jee. Nu is de grap er al meteen vanaf: er gaat helemaal niet meer geld naar het onderwijs, maar de hoeveelheid onderwijsgeld is op een andere manier berekend. Dat leidt tot het volgende:
"De onderwijsuitgaven zijn met 13 procent verhoogd dankzij het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het CBS heeft nog eens bekeken hoeveel geld er in 2006 naar het onderwijs ging en vond toen zomaar 4 miljard euro. In de statistieken stond tot nu toe dat in 2006 Nederland 29.935 miljoen euro aan onderwijs uitgaf. Dat is nu herzien tot 33.956 miljoen euro, ofwel 6,3 procent van het nationaal inkomen."
Het is toch wat. Je hebt er geen moer aan, zeker niet zo lang je niet weet of al dat geld wel goed besteed wordt. Ik weet trouwens vrij zeker van niet, maar dan kom ik weer bij die eerste vraag terecht en daar zou ik in dit stukje niet op ingaan. Verder:
"Het belangrijkste gevolg van de herziening lijkt de Nederlandse positie in de internationale onderwijsstatistieken. In de ranglijst van de rijkelandenclub OESO, en in die van de EU, zat Nederland altijd dik onder het gemiddelde."
Iemand zal het CBS dus wel opdracht gegeven hebben om de zaken rooskleuriger voor te stellen. Zou het Plasterk geweest zijn? Balkenende? Bos misschien? Je weet het niet. Maar goed, zonder er iets voor te hoeven doen stijgt Nederland dus in "de internationale onderwijsstatistieken". Dat het onderwijs in Nederland even beroerd blijft als voorheen maakt daarbij niet uit. Nederland zat dus "altijd dik onder het gemiddelde":
"In de EU komt Nederland nu voor het eerst daarboven, in de OESO precies op het gemiddelde, met 5,8 procent van het nationaal inkomen. Het CBS zelf komt iets hoger uit, op 6,3 procent. Het verschil is de studiefinanciering: het CBS telt die mee, de OESO niet."
Zelfs met de nieuwe cijfers komt Nederland alleen volgens het CBS boven het gemiddelde uit. En dan blijkt ook nog dat de rest van dat gevonden extra geld ook niet echt voor het onderwijs is:
"De gevonden geldstromen komen niet van de overheid. De grootste vondst is het geld dat het bedrijfsleven uittrekt voor onderwijs in bedrijven en voor stages. Het CBS becijfert dat op 1.694 miljoen. Dat geld komt grotendeels bij het mbo terecht. Sinds deze vondst weet het CBS dat mbo’ers duurdere studenten zijn dan die op hogescholen en universiteiten."
Hier staat dus eigenlijk dat het Nederlandse onderwijssysteem zodanig faalt dat het bedrijfsleven klauwen vol geld kwijt is aan een poging te redden wat er te redden valt. Dat plaatst de zaak in een heel ander daglicht. Het wordt nog erger:
"De tweede grote vondst was het geld dat wordt uitgegeven aan particulier onderwijs. Daarin blijkt 1.154 miljoen euro om te gaan. Voor het grootste deel is dit geld afkomstig van huishoudens (770 miljoen)."
Hier staat dus eigenlijk dat het Nederlandse onderwijssysteem zodanig faalt dat huishoudens klauwen vol geld kwijt zijn aan een poging te redden wat er te redden valt. De conclusie van het stukje is, afhankelijk van hoe je het wilt zien, een eufemisme of een gotspe:
"De herziening betekent niet dat het weer helemaal goed zit. Veel andere landen geven steeds meer uit aan onderwijs, Nederland steeds minder. Ook in de nieuwe telling daalde in 2007 de onderwijsinspanning: van 6,3 tot 6,1 procent van het nationaal inkomen."
"De herziening betekent niet dat het weer helemaal goed zit." Dat kun je wel zeggen. Vooral als je bedenkt wat ze doen, of niet doen, met het geld dat wel voor het onderwijs bestemd is.