Kuijk

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte

Besturenraad: Onnodige overheidsbemoeienis door 'EHBO-teams' voor zeer zwakke scholen

De Besturenraad vindt dat er geen 'EHBO-teams' voor zeer zwakke scholen hoeven te komen. De Besturenraad suggereert dat men, wie dat dan ook moge wezen, het zonder overheidsbemoeienis wel af kan. Dat de zeer zwakke scholen alleen bestaan doordat 'men' kennelijk gefaald heeft, ontgaat de Besturenraad daarbij. Afijn, hier is het bericht:

 

Onnodige overheidsbemoeienis door 'EHBO-teams' voor zeer zwakke scholen

Het PvdA-voorstel om 'EHBO-teams' voor zeer zwakke scholen in te stellen, leidt tot onnodige en ongewenste overheidsbemoeienis. Dat stelt de Besturenraad samen met andere organisaties voor bestuur en management in een brief aan staatssecretaris Dijksma en de Vaste Kamercommissie voor Onderwijs.

Het PvdA-voorstel om 'EHBO-teams' voor zeer zwakke scholen in te stellen, leidt tot onnodige en ongewenste overheidsbemoeienis. Dat stelt de Besturenraad samen met andere organisaties voor bestuur en management in een brief aan staatssecretaris Dijksma en de Vaste Kamercommissie voor Onderwijs.

De PvdA wil bij het debat over de Onderwijsbegroting in de Tweede Kamer een voorstel indienen om scholen die zwak presteren, te laten bijstaan door 'EHBO teams'. Deze teams zouden moeten bestaan uit ervaren onderwijskrachten en eerste hulp bij onderwijsproblemen moeten verlenen.

De zorg om de onderwijskwaliteit op zwakke en zeer zwakke scholen delen wij uiteraard met de indieners van dit voorstel. Wij zijn het echter om twee redenen niet eens met de voorgestelde maatregel:

 

  • Schoolbesturen dragen de zorg voor de kwaliteit van hun onderwijs (WPO art 10) en ook voor de wijze waarop zij die willen borgen en verbeteren. Het eventueel inzetten van ervaren onderwijskrachten uit de organisatie om de onderwijskwaliteit te verbeteren, is een zaak waarover het bestuur beslist. Daarbij past geen overheidsbemoeienis.
  • De organisaties van bestuur en management, de organisaties voor schoolleiders en de vakbonden hebben al enige jaren geleden het Steunpunt Zeer Zwakke Scholen opgericht. Het steunpunt biedt hulp aan besturen die te maken krijgen met een school die de Inspectie van het Onderwijs als zwak of zeer zwak heeft gekwalificeerd. Bij dit steunpunt is expertise aanwezig om de aangesloten leden effectief te kunnen helpen. Dit steunpunt - dienstverlening die is gebundeld als een back-office van de genoemde organisaties - is voortgekomen uit het project Q*primair.

Het is onnodig en ongewenst om van boven af een andere vorm van ondersteuning voor te schrijven, aangezien daar al een voorziening voor is. Bovendien zou de overheid hiermee ingrijpen in de verantwoordelijkheid van een bevoegd gezag voor de onderwijskwaliteit.