Kuijk

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte

Je zult maar leraar Maatschappijleer zijn

E-mail Afdrukken PDF
'Coalitie botst over verbod op godslastering', aldus De Telegraaf. Je zult toch maar leraar Maatschappijleer zijn. Wat ga je je leerlingen dan vertellen?
"Tsja, jongelui, de Christenen maken in Nederland nu eenmaal nog steeds de dienst uit, terwijl het grootste deel van de bevolking niet alleen niet christelijk is, maar niet eens in een god gelooft. Nederland is een democratie en democratie betekent dat 'de wil van het volk' wordt uitgevoerd. Hoewel de regering in Nederland niet gekozen wordt en er vrijwel niemand die op de regeringspartijen gestemd heeft deze coalitie ooit heeft kunnen willen, moeten we dus aannemen dat deze ruzie de wil van het volk weerspiegelt.
En waar gaat het nu helemaal om? De minister van justitie, die wel vaker verrassend losjes met de wet om denkt te kunnen gaan, en de zijnen willen 'godslastering' weer strafbaar maken, maar durven daar niet rond voor uit te komen en proberen het langs een achterdeur binnen te smokkelen in een wetsartikel dat er eigenlijk niets mee te maken heeft, door het wetsartikel dat ervoor bedoeld was maar niet zo erg meer werd gebruikt af te schaffen en de 'godslastering' over te hevelen naar het andere wetsartikel. De coalitiepartner PvdA wil dat eigenlijk niet, maar durft het kabinet niet te laten vallen omdat de kans dat de PvdA na de volgende verkiezingen weer in de regering komt nu al vrij klein is en als de PvdA de stekker uit het kabinet trekt, tot nul wordt gereduceerd.
De Christenunie lacht zich rot, want hoeft helemaal niets te doen om Nederland toch weer een stukje te zien opschuiven in de richting van het door de Christenunie gewenste christenfundamentalisme. In heel Nederland zijn er maar weinig mensen die daar op zitten te wachten of blij mee zijn, maar dat zal de Christenunie en de fundamentalisten binnen het CDA een rotzorg zijn, als zij hun zin maar krijgen. Ja jongelui, ook dat is democratie."

De Telegraaf zegt het trouwens zo:

 

Coalitie botst over verbod op godslastering

DEN HAAG - De coalitiepartijen in de Tweede Kamer dreigen opnieuw met elkaar in aanvaring te komen over het verbod op godslastering. CDA en PvdA willen elk een andere uitleg geven aan de oplossing die minister Ernst Hirsch Ballin van Justitie heeft bedacht om het verbod te kunnen schrappen.

De minister stelt voor ter compensatie de antidiscriminatiebepaling van artikel 137c uit het Wetboek van Strafrecht aan te vullen. Met die aanpassing moet helder worden dat ernstige bedreigingen die duidelijk zijn gericht tegen een groep mensen, strafbaar zijn.

Het CDA vindt dat de aanvulling van het antidiscriminatiebeginsel moet worden uitgelegd als een verbreding. “Anders houden we het verbod op godslastering liever in stand”, zei Kamerlid Sybrand van Haersma Buma dinsdag. “Ik zie niet wat het bezwaar is tegen het beschermen van gelovigen in hun diepste gevoelens.”

Coalitiegenoot PvdA redeneert juist omgekeerd. “Aan een verbreding doen wij niet mee”, stelde sociaaldemocraat Ton Heerts. Hij wil juist horen dat de antidiscriminatiebepaling uitsluitend wordt verduidelijkt. De PvdA vindt dat je specifieke groepen in de samenleving niet zomaar mag beledigen, maar is daarbij tegen een extra uitzonderingspositie voor gelovigen.

De Tweede Kamer debatteert woensdag met Hirsch Ballin over zijn voorstel om het verbod op godslastering (artikel 147) te schrappen en het antidiscriminatiebeginsel aan te vullen. De derde coalitiepartij ChristenUnie heeft eerder al gezegd teleurgesteld te zijn over de oplossing die de minister voorstelt.

Het verbod op godslastering wordt uit het Wetboek van Strafrecht geschrapt, na een verzoek van een Kamermeerderheid. De PvdA waarschuwt dat die meerderheid vroeg om het schrappen van artikel 147 en niet om aanvulling van andere wetsartikelen. “Dus desnoods schrappen we alleen het verbod op godslastering”, aldus Kamerlid Heerts.

Oppositiepartijen D66 en SP vrezen dat de uitbreiding van de antidiscriminatiebepaling verkeerd kan uitpakken. De SGP omschreef het voorstel van Hirsch Ballin als “een bittere pil”.