Kuijk

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte

Vernieuwingsplan hoger onderwijs? Hoezo plan?

E-mail Afdrukken PDF
De Telegraaf heeft een bericht op zijn website staan onder de kop 'Kamer kritisch over vernieuwingsplan hoger onderwijs'. Eén van de manco's van de huidige Tweede Kamer is dat de Kamer als geheel nergens kritisch over is, daar de regeringspartijen dit kabinet niet durven te laten vallen en de oppositie daartoe niet bij machte is. Het kabinet komt dus vrijwel overal mee weg, maar laat ons toch eens kijken hoe kritisch de Kamer in dit geval geweest is. We beginnen met de inleiding:
"DEN HAAG - Onderwijsminister Ronald Plasterk wil het onderwijs op hogescholen en universiteiten verbeteren door opleidingen strenger te keuren. Daarnaast moet er een prijsvraag worden uitgeschreven voor de beste vernieuwingen. De Tweede Kamer ziet deze plannen niet zitten."

Als minister Plasterk aangeeft hoe hij "opleidingen strenger" denkt te keuren, kun je daar niet meteen bezwaar tegen hebben, maar die prijsvraag lijkt mij a priori al weggegooid geld. O, kijk, de Kamer is daar ook niet blij mee:

"De Kamer denkt vooral negatief over het plan om een competitie te houden voor het beste vernieuwende idee voor bijvoorbeeld de begeleiding van studenten. Plasterk denkt aan een totale prijzenpot van 10 tot 20 miljoen euro.

“Een prijsvraag betekent dat je achteraf beloont”, stelt CDA-Kamerlid Jan Jacob van Dijk. “Je moet juist vooraf geld beschikbaar stellen zodat instellingen experimenten op poten kunnen zetten.” Als zo’n proef slaagt, zouden scholen de methode moeten delen met andere instellingen, vindt hij."

Oei. "Geld beschikbaar stellen zodat instellingen experimenten op poten kunnen zetten". Dat klinkt niet goed. Is er nou niemand die op het idee komt dat "instellingen" niet zouden moeten experimenteren, maar gewoon goed les zouden moeten geven? Het moet toch mogelijk zijn iemand te laten onderzoeken welke manier van onderwijs en welk onderwijssysteem er de afgelopen eeuwen mondiaal de beste of de minst slechte gebleken zijn en die manier of dat systeem dan hier in te voeren?

Als ik een hint mag geven: uit oogpunt van efficiëntie is een 'ouderwets' klassikale manier het handigst, helemaal als de leerling of student veel uit het hoofd moet leren. Als er dan iemand voor staat die het boeiend weet te maken, is dat mooi meegenomen, maar het hoeft niet eens. De grootste inspanning moet van de leerling of student komen, dus die doet zijn best maar. Het hoeft niet altijd alleen maar leuk te zijn, per slot van rekening. Hier kom ik later ongetwijfeld nog meer dan eens op terug, maar nu ga ik verder met het Telegraafstukje:

" Ook Jasper van Dijk van de SP en Halbe Zijlstra van de VVD zien een prijsvraag niet zitten. “Het klinkt mooi, maar de minister moet gewoon voor genoeg docenten en goede begeleiding van studenten zorgen”, zegt de SP’er."

Ik ben het er mee eens dat er genoeg docenten moeten zijn, maar voordat ik weet wat een "goede begeleiding van studenten" inhoudt, zeg ik daar niet meteen ja tegen. Studenten moeten volgens mij zo min mogelijk begeleid worden, opdat ze zo snel mogelijk op eigen benen kunnen staan. Als genoemde "goede begeleiding van studenten" daar op neerkomt, vind ik het prima.

"Zijlstra stelt: “Plasterk komt met een plannetje met een prijs, dat is kenschetsend voor zijn totale gebrek aan visie op het hoger onderwijs”. De VVD’er ziet graag dat scholen niet alleen op het totaal aantal studenten maar ook op de kwaliteit worden afgerekend."

Dat de minister geen visie op het hoger onderwijs heeft, of überhaupt op onderwijs, klopt volgens mij wel (mijn aanbod om hem bij te spijkeren heeft hij helaas afgeslagen), maar hoe de tweede zin in relatie staat tot de eerste, ontgaat mij. We lezen verder:

"Het parlement is verder kritisch over de zogeheten harde knip. Plasterk wil dat studenten pas aan hun masteropleiding kunnen beginnen als zij hun bachelor op zak hebben. Met de studentenbonden vrezen Kamerleden dat dit tot studievertraging leidt."

Dat is merkwaardig. Als de toelatingseis voor het tweede deel van een opleiding is, dat je geslaagd bent voor het eerste deel, lijkt mij dat eventuele "studievertraging" op het conto van de student geschreven moet worden: had hij maar beter zijn best moeten doen of intelligenter moeten zijn. Een van de grootste problemen van het huidige Nederlandse onderwijs is juist dat de eisen steeds lager worden, onder het motto: "ach, bijna goed is toch ook al wel goed genoeg". Studenten die het eerste deel van een opleiding niet met succes kunnen afronden, moeten gewoon van de opleiding afgeschopt worden, of althans in ieder geval geen studiefinanciering meer ontvangen.

"CDA’er Van Dijk is weliswaar voorstander van de harde knip. Hij vindt echter dat studenten niet per se alle vakken gehaald hoeven te hebben voordat zij met hun master kunnen beginnen. Het gaat om vakken in de bachelorfase die niet belangrijk zijn voor de vervolgopleiding. Zijn collega van de SP is zelfs helemaal tegen. Hij vindt dat studenten en universiteiten onderling moeten afspreken hoeveel vakken behaald moeten zijn."

"Het gaat om vakken in de bachelorfase die niet belangrijk zijn voor de vervolgopleiding." Pardon? Waarom zitten er "vakken in de bachelorfase die niet belangrijk zijn voor de vervolgopleiding"? Zijn die vakken dan gewoon bedoeld om het programma te vullen met bezigheidstherapie en de student niet te laten merken dat hij nodeloos lang op de opleiding wordt vastgehouden? Zou het dan niet handig zijn om de opleiding ofwel te verkorten door de "vakken in de bachelorfase die niet belangrijk zijn voor de vervolgopleiding" te schrappen ofwel zwaarder te maken door de "vakken in de bachelorfase die niet belangrijk zijn voor de vervolgopleiding" te vervangen door vakken die wel "belangrijk zijn voor de vervolgopleiding", zodat het allemaal wat zinvoller wordt?

"VVD’er Zijlstra is wel voorstander van de harde knip zoals Plasterk die voorstelt. Met de minister wil hij dat studenten na hun bachelor bewuster kiezen voor een vervolgopleiding. Nu stroomt 80 procent nog door naar een master die naadloos aansluit op hun bacheloropleiding."
Ook weer iets raars: "Nu stroomt 80 procent nog door naar een master die naadloos aansluit op hun bacheloropleiding". Alsof dat een slechte zaak zou zijn. Het lijkt mij zelfs beter als iedereen die 'doorstroomt', 'doorstroomt' naar "een master die naadloos aansluit" op de bacheloropleiding. Wat is dat voor onzin om mensen opzettelijk zo slecht te willen opleiden dat hun master niet aansluit op hun bacheloropleiding. Maar goed, alles bij elkaar blijkt uit het Telegraafstukje niet dat de Kamer vreselijk kritisch is geweest of dat de titel "Vernieuwingsplan onderwijs gekraakt" terecht zou zijn. Verder dan een paar losse flodders is de Kamer weer eens niet gekomen, daar komt het op neer. En Plasterk kan rustig doormodderen.