Kuijk

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte

Het onderwijs moet zich niet met levensbeschouwing bemoeien

E-mail Afdrukken PDF
Idealiter houdt het onderwijs zich bezig met de overdracht van kennis en vaardigheden. Levensbeschouwing hoort daar niet bij. Vanuit die gedachte moet je ook tot de conclusie komen dat 'burgerschapsvorming' niet iets is wat op school thuishoort. Uit het volgende bericht van de Besturenraad blijkt dat niet iedereen het met mij eens is:
"

Vak godsdienst/ levensbeschouwing geeft inhoud aan burgerschapsvorming

Het vak godsdienst/ levensbeschouwing vult voor een groot deel de eisen in die de overheid stelt aan burgerschapsvorming in het voortgezet onderwijs. Niet alle schoolleiders en docenten zijn zich daar echter van bewust. Dat blijkt uit een onderzoek onder leiding van de Besturenraad, de organisatie van het christelijk onderwijs, op elf vmbo-scholen.

De onderzoekers presenteerden de uitkomsten dinsdag 2 december voorafgaand aan een landelijke conferentie in Zwolle over burgerschap van de Stichting Leerplanontwikkeling (SLO) en de Alliantie Burgerschap.

Sinds 2006 zijn scholen verplicht om in hun onderwijs "actief burgerschap en sociale integratie" te bevorderen. Daar hoort ook het signaleren en tegengaan van radicalisering bij. Zowel de Inspectie van het Onderwijs als SLO heeft criteria en indicatoren opgesteld aan de hand waarvan scholen gestalte kunnen geven aan burgerschapsvorming.

Uit het onderzoek op elf vmbo-scholen van alle denominaties blijkt dat het vak godsdienst/ levensbeschouwing veel van die indicatoren al jarenlang invult. Het vak scoort sterk op de indicatoren 'persoonlijke identiteitsontwikkeling', 'meningsvorming', 'sociale competenties' en 'begrip voor levensbeschouwelijke diversiteit'. Ook doet het vak aan bepaalde vormen van maatschappelijke participatie, bijvoorbeeld in de vorm van stages en contacten met maatschappelijke organisaties.

Niet alle schoolleiders en docenten godsdienst/ levensbeschouwing zijn zich bewust van deze relatie tussen het vak en burgerschapsvorming. Veel schoolleiders zeiden zich nog te moeten bezinnen op een visie op burgerschap. De belangrijke rol die het vak godsdienst/ levensbeschouwing speelt, biedt aanknopingspunten voor het formuleren van een visie op burgerschapsvorming op basis van de (levenbeschouwelijke) identiteit van de school.

Het onderzoek bestond uit interviews met docenten godsdienst/ levensbeschouwing en schoolleiders. Het is uitgevoerd door de Besturenraad, SLO, de Vereniging van Docenten Levensbeschouwing en Godsdienst (VDLG) en het Humanistisch Vormingsonderwijs (HVO). Alle vmbo-scholen krijgen de resultaten begin 2009 in de vorm van een brochure toegestuurd.

"
De zin "Sinds 2006 zijn scholen verplicht om in hun onderwijs "actief burgerschap en sociale integratie" te bevorderen" is cruciaal: het onderwijs wordt, met andere woorden, door de betuttelende overheid misbruikt om de leerlingen een bepaalde zienswijze op te dringen. Godsdienst hoort op school trouwens niet thuis, zoals ik al eerder gezegd heb, en wel in 'Godsdienst hoort niet op school onderwezen te worden'.