Kuijk

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte

Hoezo anoniem?

Eén van de vele ziekten van de moderne maatschappij is het klanttevredenheidsonderzoek, leverbaar in allerlei soorten en maten. Ook het onderwijs lijdt aan deze ziekte, met als gevolg dat ik vandaag het volgende mailtje ontving:

 

"Beste collega,
Mogelijk heeft u deze mail al eerder ontvangen. Door een technische storing is echter veel mail in de spambox terecht gekomen. U hoeft de vragenlijst niet twee keer in te vullen
Excuses voor het ongemak.
De directie HRM wil graag laten onderzoeken hoe jij onze afdeling, diensten en beleid de afgelopen anderhalf jaar ervaren hebt. Daarvoor laten wij een Waarderingsonderzoek uitvoeren door een onafhankelijk onderzoeksbureau.
Met de uitkomsten van dit onderzoek krijgen wij en het College van Bestuur inzicht in de mate waarin de HRM gewaardeerd wordt. Kortom; wij zijn benieuwd welk rapportcijfer jij ons geeft.
Wat wij doen met de uitkomsten
Aan de hand van de resultaten krijgen wij inzicht hoe intern gekeken wordt naar bijvoorbeeld het resultaat- en competentiemanagement, functionerings- ontwikkelingsgesprekken, scholing- en loopbaanbeleid, arbo-, taakbeleid, strategische formatieplanning en ziekteverzuim.
Wij vinden het van belang dat er een juiste match is tussen organisatiedoelen en individuele wensen en capaciteiten van medewerkers, zodat er een organisatie is en staat waar mensen in een gezonde omgeving met plezier werken: Competent en Krachtig. Het is jouw beoordeling of dat zo is, of daar volgens jou ook de juiste dingen voor gebeuren en of dat HRM daarmee op de juiste weg is. Daarom telt jou mening voor ons!
Met het totaal van alle beoordelingen (uitkomsten) willen wij, zowel het team van HRM als de directie, verbeteracties in onze activiteitenplannen opnemen en tevens verbetervoorstellen doen aan het College van Bestuur.
Uitvoering Waarderingsonderzoek
Het Waarderingsonderzoek wordt in opdracht van de directie HRM door [NAAM BUREAU] uitgevoerd. Om een ieder maximaal in de gelegenheid te stellen de vragenlijst in te vullen, is gekozen om deze enquête digitaal aan te bieden.
Je hebt tot 17 december a.s. de tijd om de enquête digitaal in te vullen.
Anonimiteit
Het onderzoek is zo opgezet dat je anonimiteit door [NAAM BUREAU] wordt gewaarborgd. [NAAM BUREAU] kan achter de schermen zien wie de vragenlijst heeft ingevuld. Deze informatie wordt niet aan [NAAM ONDERWIJSINSTELLING] beschikbaar gesteld.
Wat moet u doen om de vragenlijst in te kunnen vullen? Door op onderstaande link te klikken komt u bij de vragenlijst terecht. Het inladen van de vragenlijst kan enkele seconden duren.
Klik hier om de vragenlijst te openen [Link verwijderd, A.K.]
U kunt het invullen van de vragenlijst op elk moment onderbreken en op een ander tijdstip verder gaan. Uw gegevens gaan niet verloren.
Bij voorbaat danken wij je voor je medewerking."

Nu is dit een mailtje van een school, dus je zou misschien denken dat ze even een van de leraren Nederlands naar het briefje hadden laten kijken, alvorens het te versturen, maar dat is kennelijk niet het geval geweest. De verrassende stijl, waarbij men zonder problemen wisselt tussen u en jij, duidt daar op, evenals de spelfout.

Wat mij zorgen zou baren als ik op de school in kwestie zou werken, is de anonimiteit. Die is er namelijk niet. Leest u even mee: "Het onderzoek is zo opgezet dat je anonimiteit door [NAAM BUREAU] wordt gewaarborgd. [NAAM BUREAU] kan achter de schermen zien wie de vragenlijst heeft ingevuld. Deze informatie wordt niet aan [NAAM ONDERWIJSINSTELLING] beschikbaar gesteld. "

Met andere woorden: het is voor het desbetreffende bureau een kleine moeite om de genoemde informatie door te geven aan de onderwijsinstelling. Noem dat maar een gewaarborgde anonimiteit.