Kuijk

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte

Europese aanbesteding schoolboeken op schema

E-mail Afdrukken PDF

Hoe zit dat nou met die aanbesteding van schoolboeken? Het SchoolPlatform schort de aanbesteding op en de werkgevers in het onderwijs zeggen dat er niets aan de hand is:

 

"
Europese aanbesteding schoolboeken op schema
24 november 2008
De Europese aanbestedingsprocedure voor het Inkoopcollectief Lesmateriaal is nog steeds op schema. Het kost wel meer tijd dan gepland om de vele vragen die leveranciers hebben gesteld, te beantwoorden. Toch zal de procedure naar verwacht op tijd worden afgerond en worden de schoolboeken voor het nieuwe schooljaar op tijd geleverd.
Dit zegt directeur Jos Plattel van Pro Mereor, het inkoopkenniscentrum dat in samenwerking met VOS/ABB de procedure voor het collectief uitvoert. Hij gaat er van uit dat na de beantwoording van de vragen de rest van de procedure normaal zal verlopen. Bij het collectief zijn 47 schoolbesturen aangesloten, die voor 129.000 leerlingen boeken zullen bestellen. De stuurgroep van het collectief is vorige week bijeen geweest en ziet geen reden om nerveus te worden. Ook VOS/ABB heeft alle vertrouwen in een goede afloop omdat Pro Mereor zeer deskundig is in deze materie.
De Europese aanbesteding van schoolboeken is wettelijk verplicht voor scholen. Door aan te sluiten bij het Inkoopcollectief Lesmateriaal konden de scholen de ingewikkelde procedure uit handen geven aan experts, terwijl ze op deze manier ook een enorme inkoopkracht ontwikkelen, doordat ze per regio grote volumes boeken bestellen.
Onderdeel van de procedure was de recente vragenronde over het aanbestedingsdocument. Boekenleveranciers hebben ruim 750 vragen per onderdeel gesteld, in totaal zijn dat meer dan 3000 vragen. Het overgrote deel, 99 procent, is ingediend door Van Dijk Educatie.
Pro Mereor is op dit moment druk bezig de vragen te beanwoorden. Door het onverwacht grote aantal vragen kost dit meer tijd dan gepland was, maar er zit genoeg rek in de procedure om een tijdige levering van de boeken te kunnen garanderen. "Het is normaal dat de boekenlijsten pas in mei bij de leveranciers worden ingediend, en dat zal nu ook gebeuren", zegt Plattel. Hij verwacht dat de vragen binnenkort beantwoord zijn en de procedure verder kan gaan."

Zou dit nou een gebed zonder eind worden of komt het toch nog in orde?