Kuijk

SchoolPlatform schort aanbesteding schoolboeken op

E-mail Afdrukken PDF
Op de site van de Besturenraad VO staat een bericht onder de kop ' SchoolPlatform schort aanbesteding schoolboeken op'. Ik citeer:

"SchoolPlatform, het collectief voor de aanbesteding van gratis schoolboeken in het VO, schort de aanbesteding negen maanden op. Scholen die zich bij SchoolPlatform hebben aangemeld, hebben daarover een brief gekregen. Wij adviseren u op dit moment geen onomkeerbare besluiten te nemen over aanbesteding of het ontbinden van lopende contracten voor schoolboeken.

 

Vertragende factoren

SchoolPlatform is tot de conclusie gekomen dat het op tijd aanbesteden, bestellen en leveren van schoolboeken voor het schooljaar 2009-2010 niet meer haalbaar is. De organisatie schort de aanbesteding daarom negen maanden op en richt zich op de levering van lesmateriaal vanaf het schooljaar 2010-2011.

Twee ontwikkelingen hebben geleid tot het uitstel:

  • Bij een reeds gepubliceerde aanbesteding hebben leveranciers – terecht of onterecht – een dermate groot aantal vragen ingediend, dat de Nota van Inlichtingen niet binnen de afgesproken tijd uitgebracht kan worden.
  • Bij niet-deugdelijke aanbestedingen is de kans groot dat leveranciers rechtszaken tegen aanbesteders aanspannen.

 

Extra controles

Gezien deze ontwikkelingen ziet SchoolPlatform zich genoodzaakt extra (juridische) controles uit te voeren alvorens tot publicatie van de aanbesteding over te gaan. Die hebben een vertragend effect op de geplande doorlooptijd van het publiceren van de aanbesteding tot aan het opleveren van de contracten.

 

Gevolgen voor de scholen

De Besturenraad en SchoolPlatform zullen over het uitstel van de aanbesteding overleg voeren met de Taskforce Gratis Schoolboeken. Ook inventariseren wij de gevolgen voor de schoolbesturen. Wij houden u op de hoogte. Wij adviseren u op dit moment geen onomkeerbare besluiten te nemen over aanbesteding of het ontbinden van lopende contracten voor schoolboeken."

Betekent dat nu dat het gewoon een zootje is met die gratis schoolboeken, of zie ik dat te negatief?