Kuijk

Gemiddelde en middelmatige leerlingen de grote verliezers

Op de moderne Nederlandse middelbare school wordt extra aandacht gegeven aan leerlingen met allerhande problemen, als daar zijn ADHD, faalangst, dyslexie, dyscalculie, pdd-nos en autisme, om er maar eens een paar te noemen. Ook uitblinkers krijgen extra aandacht, evenals spijbelaars, vandalen en ongeleide projectielen (in de laatste categorie valt bijvoorbeeld die sukkel van vijftien die in Brielle op het schoolplein kwam dreigen met een luchtdrukpistool of zoiets).

En wie zijn er uiteindelijk de dupe? De gemiddelde en middelmatige leerlingen, die gewoon braaf naar school gaan omdat ze moeten, meestal hun huiswerk wel proberen te maken, niet altijd alles even goed begrijpen, maar hun zesjes wel halen en uiteindelijk onopvallend slagen voor hun eindexamen. Of net niet, natuurlijk.

Zou het nu niet aardig zijn als het onderwijs op de grootste groep gericht zou worden en men voor de bijzondere leerlingen aparte scholen zou oprichten, waar men dan docenten voor de klas zou kunnen zetten die er voor doorgeleerd hebben om onderwijs te geven aan mensen die niet a priori geschikt zijn om onderwijs te ontvangen? Dit zou de werkdruk voor de docenten op de gewone scholen behoorlijk kunnen verlagen, al was het maar doordat het nu eenmaal minder tijd en moeite kost om les te geven aan groepen waarbinnen de niveauverschillen niet al te hoog zijn en die ook overigens redelijk homogeen zijn.