Kuijk

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte

Rector, conrector, coördinator, directeur of teamleider met onderwijstaken

E-mail Afdrukken PDF

Bij vacatures voor rector, conrector, coördinator, directeur of teamleider in het onderwijs vermeldt men vaak in de advertentie dat de vacature ook onderwijstaken behelst. Dat lijkt logisch, daar het om een baan in het onderwijs gaat en het wel raar zou zijn als je in het onderwijs geen onderwijstaak zou hebben. Men bedoelt met "onderwijstaken" echter dat de kandidaat t.z.t. geacht wordt les te geven. En dat is helemaal niet logisch. De rector, conrector, coördinator, directeur of teamleider moet er immers voor zorgen dat de docenten hun werk goed kunnen doen en is in dier voege niets meer of minder dan een beter betaald lid van het OOP (voor de leek: Onderwijs Ondersteunend Personeel). Door de desbetreffende functionaris ook voor de klas te zetten, maakt men zich schuldig aan kapitaalvernietiging: hij is er gewoon te duur voor. Bovendien gaat het lesgeven ten koste van de leidinggevende taken van de persoon in kwestie, terwijl het leidinggeven lijdt onder het lesgeven.

Ik heb er wel eens op gewezen dat er in het huidige onderwijs te veel bestuurslagen zijn, maar dat wil niet zeggen dat een rector, conrector, coördinator, directeur of teamleider gedegradeerd moet worden tot wat ze in de bouw, aan de lopende band of in het magazijn een "meewerkend voorman" noemen. Goed leidinggeven vereist concentratie en voor goed lesgeven geldt hetzelfde. Lesgeven door een leidinggevende is nutteloze en dure versnippering, als u begrijpt wat ik bedoel, terwijl potentiële leidinggevenden meestal geen leidinggevende willen worden omdat ze zo graag lesgeven of er erg goed in zijn. Dat een leidinggevende in het onderwijs ooit lesgegeven moet hebben, staat buiten kijf, maar dat is een heel ander verhaal.