Kuijk

 • Vergroot lettergrootte
 • Standaard lettergrootte
 • Verklein lettergrootte

ICT en het ROC

E-mail Afdrukken PDF

'ICT en het ROC' was de titel die ik had bedacht voor het praatje dat ik wilde houden op het Infrastructuur Congres (HIC) van 2011. Het praatje is uiteindelijk niet doorgegaan en het enige wat ervan rest is het onderstaande voorstel, dat ik gisteren terugvond bij het opschonen van een stapel papier op mijn bureau en dat zich nog op mijn harde schijf bleek te bevinden.

Voordracht te houden op Het Infrastructuur Congres (HIC) 2011

De presentatie wordt toegespitst op de implicaties die de wensen van de gebruikers hebben voor de inrichting van de infrastructuur.

De verschillende gebruikersgroepen (o.a. management, onderwijzend personeel, onderwijsondersteunend personeel, leerlingen) komen aan de orde, evenals hun mogelijke wensen en de eventuele problemen die de wensen van de ene gebruikersgroep voor de andere groepen met zich mee zouden kunnen brengen.

Doordat het verloop onder het management in het onderwijs vrij groot is, is de kans zeer gereed aanwezig dat het overzicht over de infrastructuur van de ICT hiaten bevat of zelfs geheel verloren gaat. Voeg daarbij dat ROC's over het algemeen uit verschillende afdelingen (Economie, Zorg en Welzijn, Techniek etc.) bestaan en dan wordt duidelijk dat er zowel sprake kan zijn van een enorme overlap in de gebruikerswensen als van een behoorlijke discrepantie.

Een aantal vragen dat zich daarbij voordoet is:

 • Hoeveel verschillende netwerken zou je in een gebouw moeten hebben?
 • Hoeveel vaste computers moeten er in de lokalen staan?
 • Moeten er ├╝berhaupt lokalen zijn?
 • Moeten alle leerlingen een laptop krijgen?
 • Moet het leerlingvolgsysteem zodanig geautomatiseerd worden dat docenten geen absenten meer hoeven op te nemen en zich kunnen concentreren op het lesgeven?
 • Is een leerlingvolgsysteem met kaartlezers in alle lokalen eigenlijk wel legaal, met name met het oog op de wet op de privacy?
 • Moet het ROC het systeembeheer in eigen hand houden of uitbesteden?
 • Moet een ROC met verschillende vestigingen wel of geen VPN hebben?
 • Moet een ROC een eigen talenpracticum hebben?
 • Wie bepaalt de quota van de gedeelde en lokale harde schijven?
 • Moet er voor opensourceoplossingen gekozen worden, juist niet, of is er een tussenweg?
 • Wordt de infrastructuur ergens gedocumenteerd en zo ja, waar en door wie?

Natuurlijk zijn dit lang niet alle vragen. In mijn presentatie zal ik aan de hand van praktijkvoorbeelden en eigen ervaringen laten zien dat de beantwoording van deze vragen sterk afhankelijk is van de gebruikersgroep waartoe degene die het antwoord geeft behoort.

Afhankelijk van de wensen van de organisatie van Het Infrastructuur Congres kan ik de presentatie naar believen (binnen de grenzen van het redelijke) inkorten of uitbreiden. Er kunnen vragen uit de zaal gesteld worden, waardoor er hopelijk een interessante discussie ontstaat. En last but not least: er zal zeker gelachen worden.