Kuijk

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte

Hoe maakt de inspectie in vredesnaam een lijst van zeer zwakke MBO-opleidingen?

Bij de besturenraad lees ik 'Inspectie maakt lijst van zeer zwakke MBO-opleidingen'. Op zich een lovenswaardig initiatief, maar hoe gaat de inspectie dat in vredesnaam doen? Ik lees:
"De Onderwijsinspectie publiceert vanaf 1 februari 2010 op internet een lijst van opleidingen in het mbo waarvan de onderwijskwaliteit onder de maat is en die daarom het predicaat zeer zwak hebben gekregen. Ook scholen die de examens niet op orde hebben komen op die lijst te staan. De publicatie van de namen van zeer zwakke scholen bestaat al voor het primair en voortgezet onderwijs."

Op een aantal van de MBO's waar ik heb gewerkt, heb ik bezoeken van de inspectie meegemaakt. Vanuit de verte. Je, ik in ieder geval, zag de inspectie nooit in je lokaal, dus hoe ze de kwaliteit van het onderwijs beoordelen, is mij een raadsel. Nu kan ik mij nog voorstellen dat ze het talencentrum overslaan, maar ik heb niet alleen talencentra en talenpractica beheerd, maar ook gewoon les gegeven in verschillende vakken. In die lokalen kwamen ze ook nooit. Evenmin als bij mijn collega's. De enige bij wie ze op bezoek gingen, waren de opleidingsmanagers, coördinatoren en hoe dat soort lui ook heette. Die je ook nooit in de klas zag, tenminste niet als jij er was.

Ik lees:

"Bij de start van de lijst worden alleen de namen van opleidingen gepubliceerd waarvan op dat moment formeel is vastgesteld dat ze in hun kwaliteit tekortschieten."
Hoe stel je zoiets "formeel" vast? Als de school je op een briefje geeft dat de school er niks van kan? Welke school doet dat? Ik lees:
"Instellingen die hebben laten zien dat ze goed op weg zijn in de verbetering van hun kwaliteit, komen de eerste keer niet op de lijst."

Hoe laten instellingen dat zien? Waarschijnlijk door de inspecteur van dienst te bedelven onder beleidsnota's en wat niet al. Als u zelf in het onderwijs werkt, weet u vermoedelijk wat ik weet: als je wilt weten of een school een goede school is, moet je dat niet aan de directie vragen en zelfs niet aan de docenten. De mensen die het weten, zijn, neen, niet de leerlingen, want die kunnen het niet beoordelen, maar de mensen van het OOP. Jawel.

Met name conciërges en schoonmakers, en eventueel de mensen van de beveiliging, kunnen u, en dus ook de inspectie, precies vertellen wat er in de school gebeurt en welke docenten, indien überhaupt, de leerlingen niet de baas kunnen of er anderzins een zootje van maken. Aan de toestand van het meubilair valt veel af te lezen, zeg maar. Aan docenten hoef je niets te vragen, want nergens wordt zoveel gelogen als in de docentenkamer. Of het moest zijn bij de directie. Dat doet me er overigens wel aan denken dat ik binnenkort dringend weer eens een paar maanden voor de klas moet gaan staan, al was het maar om te voorkomen dat ik met al dat geadviseer en internetgedoe de voeling met de praktijk verlies, zoals het zo lelijk heet.