Kuijk

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte

Passend onderwijs? Dat gaat niet lukken

E-mail Afdrukken PDF
'Passend onderwijs ingrijpend veranderd' lees ik op Regering.nl. "Ingrijpend veranderd, maar niet verbeterd", denk ik meteen. Waarom denk ik dat? Omdat er een joekel van een denkfout ten grondslag ligt aan de hele gedachte achter het zogenaamde 'passend onderwijs'. 'Passend onderwijs' werkt niet en kan niet werken, ongeacht hoeveel geld je er achteraan gooit. Maar laat ik het stukje even met u doornemen:
"Het kabinet wil de inrichting van het passend onderwijs ingrijpend veranderen. Leraren moeten beter worden begeleid en de bureaucratie moet verminderen. Het rugzakgeld gaat direct naar de scholen."
Nu weet ik niet welke definitie van bureaucratie het kabinet wil hanteren, maar ik weet wel dat je "de scholen" nooit "direct" geld moet geven, aangezien "de scholen" altijd kans zien er iets anders mee te doen dan de bedoeling was. Van het "rugzakgeld" zullen dan ook wel nieuwe 'rugzakgeldmanagers' of 'passendonderwijstrajectprojectleiders' worden aangesteld, die een te hoog salaris weten te bedingen met als gevolg dat het "rugzakgeld" op is voordat er zich ook maar een leerling met een 'rugzak' aan de poort gemeld heeft. Maar misschien ben ik overdreven pessimistisch of cynisch, doordat ik te vaak van dichtbij gezien heb hoe het werkt. Even dimmen Kuijk. Lees eerst maar even verder:
"Dit schrijft staatssecretaris Dijksma (OCW) in een brief aan de Tweede Kamer.

Passend onderwijs

Ruim twee miljard euro wordt nu jaarlijks uitgetrokken voor passend onderwijs. Hiervan komt volgens het kabinet te weinig terecht in de klas.

Kinderen die extra aandacht nodig hebben, krijgen niet altijd de juiste ondersteuning. Veel tijd en energie gaat verloren aan indicatietrajecten en bureaucratie. Hierdoor zitten jaarlijks 3000 kinderen zonder onderwijs thuis."

Ik ga nu maar even niet in op het feit dat staatssecretaris Dijksma een ongelofelijk slechte staatssecretaris onder een ongelofelijk waardeloze minister is, want daar krijg ik maar bloedgolven van. Dat er momenteel te weinig geld in de klas terechtkomt, verbaast mij niks, maar de volgende zin is belangrijker: "Kinderen die extra aandacht nodig hebben, krijgen niet altijd de juiste ondersteuning." Zal ik u eens wat vertellen? Zelfs kinderen die geen extra aandacht nodig hebben krijgen niet altijd de juiste ondersteuning. Het hele systeem is op dit moment namelijk zo rot als een mispel. "Veel tijd en energie gaat verloren aan indicatietrajecten en bureaucratie." Dat kun je gerust zo stellen ja, maar dat geldt niet alleen voor de 'rugzakleerling'. Als je de spijbelaars meerekent, zitten er jaarlijks wel meer dan 3000 kinderen zonder onderwijs thuis, maar wat nog veel erger is, is dat er jaarlijks tienduizenden kinderen zonder onderwijs op school zitten. Maar laat ik me niet nodeloos opwinden. Gauw verder lezen:
"Begeleiding

Het kabinet wil dat leraren beter worden begeleid bij de omgang met zorgleerlingen. Er wordt meer geïnvesteerd in onderwijsassistenten en speciale leraren. Ook moet de bureaucratie worden verminderd."

Aargh! Om het voorzichtig te stellen. Leraren zijn niet opgeleid om met zorgleerlingen om te gaan. Leraren zijn al bedroevend weinig opgeleid om met gewone leerlingen om te gaan. Meer investeren in onderwijsassistenten en speciale leraren zet dan ook geen zoden aan de dijk, aangezien de bureaucratie hierdoor alleen maar zal toenemen. Er moet immers nog meer vergaderd gaan worden over de begeleiding van de "zorgleerlingen" dan toch al het geval is. En dat terwijl het zo eenvoudig is: leerlingen die niet naar een gewone school kunnen, stuur je naar een school die wel op het voor die leerlingen noodzakelijke onderwijs is ingericht. Voor zo'n gedachte hoef je niet eens iets van onderwijs af te weten. Maar goed, 'passend onderwijs' betekent nu eenmaal dat de gewone leerling de pot op kan en maar moet zien of en hoe hij het redt. Voor de gewone leerling is het dus zaak om zich zo snel mogelijk tot 'zorgleerling' te ontwikkelen. Neen, dat gaat lekker, zullen we maar zeggen. Nog meer? Ja, nog meer:
"Verder worden ouders meer betrokken bij het onderwijs aan hun kind.

Kwaliteit speciaal onderwijs

Het speciaal onderwijs blijft noodzakelijk en wordt verbeterd. De focus komt duidelijker te liggen op de kwaliteit van het onderwijs.

Scholen voor voortgezet speciaal onderwijs krijgen de mogelijkheid om zelf examens af te nemen als zij aan de wettelijke eisen voldoen."

Hè ja. Laat ons vooral niet de illusie scheppen dat onderwijs iets is dat je door goed opgeleide specialisten moet laten doen en waar je de goedbedoelende amateurs zo ver mogelijk bij uit de buurt moet houden. Hup, de ouders er meer bij betrekken. Alsof de ouders trouwens zelf niet genoeg te doen zouden kunnen hebben. Of zou men ervan uitgaan dat alle ouders van alle zorgleerlingen werkloos zijn? Waarom blijft het speciaal onderwijs eigenlijk noodzakelijk? Zou zelfs de staatssecretaris een beetje doorhebben waar de fout zit? En als het speciaal onderwijs noodzakelijk blijft, waarom zou je dan niet proberen meer kinderen naar het speciaal onderwijs te sturen, zodat het reguliere onderwijs van die malle extra belasting af is? Speciale leerlingen naar het speciaal onderwijs en reguliere leerlingen naar het regulier onderwijs. Zo moeilijk kan dat toch niet wezen? En dan als gotspe ook nog even: "De focus komt duidelijker te liggen op de kwaliteit van het onderwijs." Waar? In het speciaal onderwijs of in het regulier onderwijs? Of gewoon net als nu: nergens?
"Rugzak

Door de rugzakfinanciering voor leerlingen met een onderwijsbeperking kunnen scholen nu speciale voorzieningen treffen om onderwijs op de reguliere school mogelijk te maken."

Dat zijn dan wel dezelfde scholen die al nauwelijks fatsoenlijk regulier onderwijs op de reguliere school kunnen bieden. Dan kun je er wel een paar miljoen of miljard tegenaangooien, daarmee is beslist niet gegarandeerd dat het wat wordt. Sterker nog: dat wordt helemaal niks. Drie keer niks, zeg maar.
"Het kabinet wil deze financiering omvormen tot een algemene ondersteuning van scholen. Scholen die de meeste zorg verlenen, krijgen dan het meeste geld."
Ja hoor. Dat gaat lukken. Maar niet heus. Hoe moeten scholen namelijk bewijzen dat ze "de meeste zorg verlenen"? Door allerlei vormen van rapportage natuurlijk. Dus waar leidt dit toe? (Allen, in koor:) NOG MINDER ZORG EN NOG MEER BUREAUCRATIE!

 

Laat uw mening horen op het forum.