Kuijk

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte

Minder uren voor lastige leerlingen

E-mail Afdrukken PDF
'Meer uren voor toezicht lastige leerlingen', meldt De Telegraaf. De lead van het stukje luidt:
"DEN HAAG - Kinderen die zich op school vervelend gedragen tegenover klasgenootjes, kunnen extra toezicht krijgen. Staatssecretaris Jet Bussemaker (Volksgezondheid) verhoogt het aantal uren begeleiding waarop deze leerlingen recht hebben omdat anders het gevaar bestaat dat ze op school niet meer te handhaven zijn."
"Sommige mensen leren het ook nooit", denk ik dan.

Dit is opnieuw een voorbeeld van het belonen van wangedrag, in dit geval door deze vervelende kinderen extra aandacht te geven. Kinderen die zich op school vervelend gedragen, of dat nou tegenover klasgenootjes is of anderszins, moeten zo snel mogelijk in het gareel gebracht worden en anders worden ze van school gestuurd. Opnieuw worden de goedwillende kinderen de dupe, want reken maar dat dit extra toezicht klauwen vol geld kost en dat de school dat meer dan vergoed krijgt, met als gevolg dat de school er helemaal geen belang bij heeft geen vervelende leerlingen te hebben.

Het is de traditionele fout van de jeugdhulpverlening, die er bijvoorbeeld toe leidt dat lastige jongeren gratis een leuke vakantie op een zeilschip of in Marokko krijgen toebedeeld terwijl hun minder lastige leeftijdgenoten de voetbalkooi niet meer kunnen gebruiken doordat die door de lastige jongeren gesloopt is. Kortom: de vervelende kinderen moeten een stevige schop onder hun hol hebben of worden ondergebracht op een speciale school, waar ze geen goedwillende kinderen het leven zuur kunnen maken. Allebei mag ook.

Zie ook 'Gemiddelde en middelmatige leerlingen de grote verliezers'.