Kuijk

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte

"Laat me alsjeblieft gewoon weer leren en een toets maken"

E-mail Afdrukken PDF
Het is triest gesteld met het Nederlands onderwijs en het wordt alleen maar triester. De ene onderwijsvernieling heeft nog niet eens de kans gekregen goed en wel te mislukken of de volgende komt er alweer overheen. Het rapport Dijsselbloem heeft daar niets aan kunnen veranderen en is in de onderste la van een bureau of in de papierversnipperaar terechtgekomen voordat het gelezen was. Het volgende persbericht van de SP zal ook wel geen zoden aan de dijk zetten, maar ik geef het toch maar even door:

"15-04-2009 • Driekwart van de MBO-docenten wil niet doorgaan met de verplichte invoering van het competentiegericht onderwijs (CGO). Dat blijkt uit het rapport “Competentiegericht onderwijs: vernieuwing of vernieling?” In het rapport staan de uitkomsten van het Meldpunt Competentieleren MBO. Tweede Kamerlid Jasper van Dijk: “De verplichte invoering moet van tafel, want deze vernieuwing heeft veel te weinig draagvlak. Docenten moeten per opleiding beslissen hoe verder te gaan.”

Uit het Meldpunt blijkt dat de helft van de leraren wil stoppen met de invoering van het competentieleren. Nog eens een kwart wil dat het personeel per opleiding beslist over de invoering. Van Dijk: “Wij hebben in drie weken 320 meldingen ontvangen. Leraren hekelen vooral het gebrek aan inspraak, het tekort aan vakkennis en de chaos die is ontstaan op school. Competentieleren wordt gezien als een speeltje van managers, die het misbruiken om te bezuinigen. De leerlingen zijn het slachtoffer. Veel commentaren zijn meedogenloos: een ramp, een collectieve blackout, een orgie van willekeur, wazige criteria etc. Ook leerlingen hebben gereageerd. Eén leerling schrijft dat hij geen idee heeft waarvoor hij een diploma krijgt: “Tot nog toe heb ik niks geleerd. Omdat er totaal geen structuur en begeleiding is, zwemmen we allemaal maar wat rond. Laat me alsjeblieft gewoon weer leren en een toets maken.”

De resultaten uit het Meldpunt bevestigen conclusies uit eerdere onderzoeken, waaruit blijkt dat 70% van de leraren ontevreden is over de wijze waarop het competentieleren wordt ingevoerd. Ook de Inspectie spreekt harde woorden over het tekort aan vakkennis. Toch wil staatssecretaris Van Bijsterveldt het concept nog dit jaar wettelijk invoeren. Van Dijk: “Verplichte invoering is volstrekt onverantwoord. Vorig jaar stonden alle partijen in de Kamer achter de conclusies van de Commissie Dijsselbloem. Zonder draagvlak en inspraak zouden er geen ingrijpende veranderingen in het onderwijs plaatsvinden. Leraren kunnen niet opnieuw buitenspel worden gezet.”

De SP wil dat in nauw overleg met leraren wordt besloten hoe het MBO-onderwijs wordt ingevuld. Er moet veel meer aandacht komen voor vakinhoud en structuur. Voor de leerlingen op niveau 1 en 2 dient intensief onderwijs in kleine groepen mogelijk te worden. De inspectie dient scherp toezicht te houden op het niveau en docenten met klachten dienen altijd terecht te kunnen."