Kuijk

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte

Tmux om Tiny Tiny RSS te demoniseren

E-mail Afdrukken PDF

Voor mijn RSS-feeds gebruik ik Tiny Tiny RSS. Na een aantal pogingen om het updaten van de feeds op de achtergrond te laten plaatsvinden, had ik dat maar opgegeven en liet ik het gewoon gebeuren in een permanent openstaand xtermschermpje, wat een weinig elegante oplossing is en bovendien tot problemen zou kunnen leiden als de kat op het toetsenbord springt en per ongeluk op Ctrl-C terechtkomt. Weliswaar is die kans niet zo groot en heb ik mij bovendien aangewend om te allen tijde het beeldscherm te vergrendelen als ik even achter de computer wegloop (xtrlock), maar toch.

 

En toen las ik in Linux magazine (Jaargang 12, #2 - 2011, pagina 66) het stukje 'Virtuele terminals met tmux', met daarin het volgende:
"Nadat tmux is gestart, krijg je een normale terminal voor je neus. Dit is een pseudo terminal die je kunt 'detachen'. Dat betekent dat deze als het ware los wordt gekoppeld van de terminalapplicatie of de console waarin je werkt. De sessie kan later weer 'ge-attached' worden. Ook kun je een sessie op diverse plekken attachen, bijvoorbeeld op de console en in de xterminal."
Mijn conclusie was dat ik hiermee de eerdergenoemde feeds dus buiten beeld zou kunnen laten updaten, wat precies de bedoeling was. Het installeren van tmux was makkelijk en vervolgens bleek dat de rest ook een fluitje van een cent was:
"$ tmux new-session -s ttrss"
"$ sudo php ./update_daemon.php"
Het detachen van de sessie, zoals dat zo mooi heet, met de in het stukje genoemde toetscombinatie Ctrl-b d ging niet, maar ik zal wel wat verkeerd gedaan hebben. Het sluiten van het schermpje door gewoon op het kruisje rechtsboven te klikken werkte wel, en als het niet gaat zoals het moet, moet het maar zoals het gaat, nietwaar?

 

Dat de sessie wel degelijk doorliep, bleek ten eerste uit het feit dat ik bij het raadplegen van TT-RSS niet de mededeling kreeg dat de daemon niet aan het updaten was, en ten tweede uit het feit dat de sessie zich via [$ tmux attach -t ttrss] keurig liet attachen. Een bijkomend voordeel was dat de sessie zelfs gewoon door bleek te lopen nadat de computer zichzelf om onduidelijke redenen (ik vermoed een bug in Ubuntu 10.04 LTS, maar dat is een heel ander verhaal) had gereboot. Kortom: ik ben blij met tmux.